Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled výhod

Přehled výhod

 

Vojenští veteráni a důchodci rezortu obrany

Tyto osoby mohou požívat výhody z Fondu kulturních a sociálních potřeb MO, které jsou blíže vymezené v Kolektivní smlouvě 2012.

Jedná se o :

 • příspěvky na závodní stravování (v rezortních stravovacích zařízeních)
 • příspěvky na domácí a zahraniční rekreace (každý druhý rok)
 • příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport
 • dary při životních výročích
 • sociální výpomoc

Konkrétní výši prostředků na jednotlivé položky stanovuje ředitel odboru péče o válečné veterány  na základě vyčleněných prostředků na kalendářní rok.


Rehabilitovaní důchodci

Benefity se těmto důchodců poskytují v obdobném rozsahu jako důchodcům rezortu obrany; příspěvky se však financují ze samostatné položky státního rozpočtu - kapitoly MO. Nevyčerpané finanční prostředky za daný kalendářní rok se vrací do státního rozpočtu.


Důchodci - bývalí vojáci

Ministerstvo obrany může této skupině osob:

 • poskytnout prostřednictvím Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Praha poukaz na rekreaci ve svých zařízeních za zvýhodněných podmínek
 • poskytnout ubytování za zvýhodněných cenových podmínek na vojenských ubytovnách ve správě Armádní servisní příspěvkové organizace Praha

Ve smylu RMO č. 60/2010 Věstníku, Péče o důchodce v působnosti MO, je výkonným prvkem oddělení péče o vojenské důchodce odboru pro válečné veterány.

Plní především tyto úkoly:

 • vedou jmenné přehledy důchodců
 • řeší žádosti důchodců o výše uvedené benefity a poskytují jim další informace
 • nejméně jednou v roce svolávají radu vojenských důchodců
 • vytvářejí vhodné podmínky pro činnost klubů vojenských důchodců (např. prostory pro schůzovou činnost atd.)
 • podílejí se na organizaci pohřebních obřadů s vojenskými poctami prokazovanými zemřelým důchodcům, kterým bylo povoleno nosit vojenský stejnokroj

Některé úkoly ukládá rozkaz rovněž velitelům posádek, samostatných dislokačních míst a vedoucím organizačních celků.